چهارشنبه

بر وزن اسهال

فعلی که هی دارم بیشتر و بیشتر می‌شنوم "اقدام کردن" است. از هم می‌پرسیم اقدام کردی؟ یعنی مدارکت را فرستاده‌ای که پذیرش بگیری و بعد ویزا بگیری و بتوانی بروی؟ از هم می‌پرسیم تاحالا هیچ اقدام نکردی؟ یعنی تا به حال هیچ قدم عملی برای رفتن برنداشتی؟ خیالش که توی سر همه‌مان هست، می‌ماند فقط اقدام کردن.

چه فعل نخراشیده‌ای است.

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر