شنبه

به رقصیدن باهاش فکر می‌کنم. با هم می‌رقصیم و تاب می‌خوریم و آرام می‌شوم. تمامن جسمی. 

۱ نظر:

  1. رویاهای جسمی گاهی آدمو بدجور توی رویا میبره !

    پاسخحذف